top of page

Mange klinikker gruer seg til årsoppgjøret...

Doctor worried about the anual account report

Vi hjelper deg med å automatisere bokføring av dagsoppgjøret

Omnii Helse bokfører dagsoppgjør og omsetningsrapporter automatisk i ditt regnskapssystem

Hvorfor automatisere?

Mindre manuelt arbeid

Vi henter ut dagsoppgjøret fra journalsystemet og bokfører det automatisk. Klinikken slipper å bruke tid på eksport og sending av rapporter, og regnskapsfører slipper å føre bilaget manuelt. 

Lettere å utbedre avvik

Den som fører regnskapet kan se detaljert informasjon om transaksjonene i kundeportalen, som gjør det enklere å se hvor og når et avvik har oppstått. Det er også mulig å hente oppdaterte rapporter og sende bilaget på nytt.

Bedre kvalitet på regnskapet

Ved å fjerne manuelle prosesser fjerner man også en mulig feilkilde i regnskapet. I tillegg vil løpende bokføring gjøre at man kan avdekke feil i rutiner, og utbedre disse tidligere.

Skaper et bedre samarbeid

Regnskapsfører får bedre innsikt i klinikken, og kan bruke mer av tiden sin på å gi råd om hva klinikken kan forbedre, og mindre tid på purring og gjentagende oppgaver.

Dersom du er interessert i løsningen, men har noen spørsmål er det bare å ta kontakt, vi hjelper deg mer enn gjerne!

Kundereferanser

Igor fra tannklinikken Dental Norge er godt fornøyd med sin integrasjon mellom journalsystemet Opus Dental og Fiken
"Tidligere brukte vi mye tid på å ta ut rapporter fra Opus Dental og få disse bokført i regnskapssystemet. Nå skjer det automatisk, som sparer oss for tid og gir oss bedre kontroll på regnskapet."

Igor Salai, Daglig leder Dental Norge AS

Vi ønsker å støtte alle systemer på markedet

Vårt mål er å støtte alle journalsystemer som benyttes av helseklinikker i Norge. Vi har en rekke systemer vi støtter i dag, både med integrasjoner og med importering av rapporter. Ta kontakt dersom du har et system eller en omsetningsrapport som du ønsker å få bokført automatisk.

Støttede EPJ-systemer

EG Infodoc

Pastientjournalsystem for legebransjen

Opus Dental

Journalsystem for tannhelse

Opus Cloud

Skybasert journalsystem for tannhelse

Anita Dental

Skybasert journalsystem for tannhelse

Norsk helsenett har godkjent Omnii Helse som tredjepartsleverandør

Som en leverandør til helsebransjen​ er informasjonssikkerhet meget viktig, og noe vi jobber med kontinuerlig. Derfor er vi blant annet godkjent av Norsk helsenett som tredjepartsleverandør.

Støttede regnskapssystemer

bottom of page