top of page

EG Infodoc

Helsepersonell og behandlere i Norge har fått bedre, raskere og billigere pasient­behandling i over 40 år ved å bruke våre EPJ-systemer. EG Hano og EG Infodoc er designet slik at man kun trenger ett system til å drive hele klinikken. EG Infodoc er perfekt for: Allmennleger, spesialister, helsestasjoner, kommunehelsetjenester og legevakt.

Omnii Connect

Klinikken eksporterer rapporter manuelt fra Infodoc, og importerer disse i Omnii Helse portalen. Deretter blir rapporten automatisk bokført i ditt regnskapsssytem, i henhold til din ønskede kontoplan.


Du velger selv hvor ofte du importerer omsetnignsskjema, men vi anbefaler minimum månedtlig, og helst ukentlig for å gjøre bankavstemning enklere.


Importfunksjonen krever ingen installasjon, kun oppsett mot regnskapssystemet ditt - noe vi gjerne hjelper deg med.

Støttede regnskapssystemer
bottom of page