top of page

Opus Dental

Opus Dental er et av de mest brukte pasientjournalsystemet for tannleger i Norge. Systemet krever en fysisk installasjon på serveren, såkalt on-premise.

Vi tilbyr automatisk bokføring av omsetningsskjema for brukere av Opus Dental med to forskjellige produkter;


Omnii Connect

Den rimeligste og enkleste løsningen vår. Klinikken eksporterer omsetningsskjema manuelt fra Opus, og importerer disse i Omnii Helse portalen for å automatisk bokføre sum omsetning per dag i ditt regnskapsssytem, i henhold til din ønskede kontoplan. Du velger selv hvor ofte du importerer omsetnignsskjema, men vi anbefaler minimum månedtlig, og helst ukentlig for å gjøre bankavstemning enklere. Importfunksjonen krever ingen installasjon, kun oppsett mot regnskapssystemet ditt - noe vi gjerne hjelper deg med.


Med Opus integrasjon

Det installeres en OmniiBox på klinikken, som henter ut omsetningskjema hver dag og bokfører denne automatisk i ditt regnskapssystem hver natt uten at du behøver å tenke på det. Du kan velge om du ønsker å føre kundereskontro i regnskapssystemet, og ha oversikt over hver enkelt transaksjon som gjennomføres, eller om du kun ønsker sum per dag.
Støttede regnskapssystemer
bottom of page