top of page

Opus Cloud

Den nye og skybaserte versjonen av Opus Dental.

Vi tilbyr automatisk bokføring av omsetningsskjema for brukere av Opus Cloud;


Omnii Connect

Klinikken eksporterer omsetningsskjema manuelt fra Opus, og importerer disse i Omnii Helse portalen for å automatisk bokføre sum omsetning per dag i ditt regnskapsssytem, i henhold til din ønskede kontoplan. Du velger selv hvor ofte du importerer omsetnignsskjema, men vi anbefaler minimum månedtlig, og helst ukentlig for å gjøre bankavstemning enklere. Importfunksjonen krever ingen installasjon, kun oppsett mot regnskapssystemet ditt - noe vi gjerne hjelper deg med.


Støttede regnskapssystemer
bottom of page