Konverter data

Denne løsningen har vi ikke lengre support på og vil fases ut. Ta kontakt for å ta i bruk Omnii Dental 1.0 som har full integrasjon mot Journal system og ditt regnskap.

Logg inn på konverter her

Digitaltoppgjør konverter